Ganz GBK-25-DH 2MP Gang Box Camera, 2.5mm Lens

Brand: Ganz by CBC
ADI #:CG-GBK25HD Model #: GBK-25-HD  Name: Ganz GBK-25-DH 2MP Gang Box Camera, 2.5mm Lens
  • 1080p AHD standard models
  • 2.5mm lens standard (other lens options available)
  • Tamper-Resistant mounting screws